Piegādātājs: SIA "Montema"
Reģ.Nr.: 40103587079
Adrese: Braslas iela 53-47,
Rīga, LV-1035
Banka: A/s "Swedbank"
Kods: HABALV22
Konts: LV31HABA0551034218537
Valdes loceklis Artis Muskars
Mob. +371 26414990
E-patsts artis@montema.lv
Nosūti mums ziņu